HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 778.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

13
...... Vüf dagen na de operatie werd
ze begraven!
J Dat Jezus met een enkel woord of eenvoudige
,_ aanraking werkelük zieken onmiddelük kon genezen
kan niet juist zijn, en is dus evenals zooveel meer
in de heilige schrift voor-­ons­onbegrüpelijk weer-
Kg gegeven; maar wel mag men aannemen dat Jezus
de lüdende menschheid genas met natuurlijke raad-
gevingen, zonder medicünen en kunstmiddelen.
i
j Mejuffrouw U zijt gezond van lüf en leden en van
j een sterke constitutie, maar het is nu eenmaal een
vervelende ongesteldheid die wat lang duurt en die
jj zoovele jonge meisjes op uw leeftüd hebben ­- een
,," beetje bloedarmoede - flink voeden is de hoofdzaak
` -- flink melk drinken - een paar versohe eitjes-
een lekker glaasje wün - een biefstukjel - Maar
dokter ik heb nergens trek in! - -­ Kom, kom.
alles verbeelding - niet er aan toegeven - flink
{ voeden, dat is het eenige -­ medicünen geef ik U
' niet!! ‘ (dat was een knappe dokter, dat niet­geven
­ van rnedicünen vooral maakte indruk - een van de
nieuwe richting) .............
E die juffrouw was aan ’t verkeerde adres .....
,& die juffrouw had geen melk moeten drinken!
' die juffrouw had geen eitjes moeten eten!
die juffrouw had geen wüntje moeten drinken en ook
geen biefstuk etenll ...... maar ze is
toch door de ziekte heengekomen - evenals zoovele
juffrouwen vóór haar -­ ondanks melk, eitjes, wijn .
en biefstuk.
45
,,Houdt uw hoofd koel", was reeds een bekende
spreuk in de oudheid. Maar dat wil daarom nog