HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 790.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

lj ”
ik
E? ‘*
3 12
jï tenvoeding antwoorden maar leuk weg, dat ze het
Y niet verlangen en dat de eeftüd van 70 en 80 jaar
`, meer dan lang genoeg is. ­- Dit bewijst alleen dat i
de menschen ontevreden zün met het bestaande ge- E Es
‘ sukkel. BU een tevreden, gelukkig - gezond - I
gi frisch leven wordt zeer zeker naar meer begeerd.
Slecht verzorgde boomen in de cultuur leven
korter dan menschen. - Aan de natuur overgelaten.
(de menschen noemen dat ,,in ’t wild") overtreffen
de boomen den menschenleeftijd heel ver E;
i Een planteneter krijgt een heel andere kük op de
dingen. Een winterdag op de straat met al die {
menschen gewikkeld in alle soorten dierenvellen, li
beesten om den hals met grijnzende open bekken,en . ·’
wat niet almeer, maakt een allerdolste vertooning.
' Een soort van helsche komedie.
Waar niet gezaaid wordt is geen oogst, maar een ‘
, zaaüer kan wel eens te overvloedig nitzaarien. Hg, ·
j of een ander, kan dan de te overvloedig opgekomen _
G plantjes uithalen, en, het overblüvende zal heerlük
· kunnen voortgroeien.
., Idealisten zün niet altüd vrü van overdrü ving, maar
juist daardoor is dikwüls doel getroffen. ·.
’ Er zün nog altüd menschen die een soort van
stijve manchet, alias hooge boord, een gesteven lap
lünwaad om den hals mooier vinden dan de natuur-
` lük -- menschelüke bloote hals. ^
5 Ja, mijn lieve mevrouwtjel de operatie is niet
bepaald gevaarlük, maar een operatie blüft altüd een 45
operatie ........ Vol vertrouwen en
g hoop wandelde ze naar het ziekenhuis ....