HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 820.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

` N 11
t Er zijn nog maar weinig planteneters, maar bij
die weinige zijn toch reeds meerdere die bij athletische
sport de eerste prüzen weghaalden, Men zal dan
ook spoedig als bewezen willen aannemen dat de
plantenvoeding meer kracht en gezondheid geeft; en,
` volgens onze onomstootelijke overtuiging, zal hetzelfde
blijken bij de geestelijke ontwikkeling. - Zoodra het
= dan Ook vaststaat, en dat zal zoo heel lomg niet meer "
5 duren, olal plcmlerwoeding in alle opzichten superieur is,
dan zal de wereld op haar keerpunt zün gekomen,
en de Maatschappij haar draai nemen naar de goede
richting tot geluk.
Dat zal zijn ,,de aanvang van de zich mm. zelf
oulwlklcelerwle sociale evolutie". De eemg mogelülce./!
W, De hoogere standen dienen voor te gaan en het
” " · voorbeeld te geven van plantenvoeding en de meer
natuurlüke levenswijze. In de lagere standen vindt
men zooveel misnoegen, ontevredenheid en wantrou·
wen dat men, met propaganda, meer kans loopt op
j een pak slaag dan op medewerking en navolging.
Als de grooten voorgaan volgen de kleinen van zelf.
Alle ziekten en kwalen zijn de directe en indirecte
gevolgen der voeding. De ziekten en kwalen zullen
ophouden en verdwijnen bij de natuurlijke voeding
- zonder medicijnen en zonder operaties. - Al wat
van het plantenrijk bij gemengde voeding niet ver-
` dragen kon worden, kan verdragen worden. - De
mensch moet en kan dan verder zijn eigen arts zijn.
- Er is waarlijk geen beter dokter dan eigen ik. -
Dat voelt de planteneter reeds spoedig, met de zeker-
heid dat de bestaande wetenschap hem weinig kan
baten.
Q:
' Vele, ja de meeste menschen die hooren van de
U kans om langer te kunnen leven bij natuurlijke plan-
.i