HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 808.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

10 ·
die alleseter wil blijven, doet het verstandigst bij l
I ongestelheid zoolang naar een degelük wetenschappe- T
_ lük geneesheer te zoeken tot dat hg er een vindt en
. dan naar diens raad te luisteren. Deplanteneter
` kan geen raad lrrügen van een wetenschappelijk ge- _
jg neesheer omdat er nog geen wetenschap op zijn
gebied verkregen is.
De planteneter moet zichzelf helpen of logisch den- Q
kende ondervindingrijke natuurgenooten raadplegen.
De menschen hebben altüd zooveel haast om zich
na het wasschen af te droogen. Wie droogt de
I dieren als zij nat zijn? en waarom haasten zoovele men-
schen zich nimmer om hun nat~ bezweet­ lichaam
af te droogen?
. px].
Zoodra een ras gekweekt zal zün dat zich ge/wel ‘
r ptuvtaardfg voedt, gen zout gebruikt en niet drinkt
zal men zangstemmen hooren van een natuurlijke
heerlijkheid, die men nog nimmer te hooren kreeg.
’ Ik zag in mrjn droom twee teekeningen van
V ,,Braakensiek" Studententypen der 19e en 20e Eeuw!
" de 19e Eeuw, voorstellende een rookerige tingel
` tangel in de Nes, op den achtergrond, zittende in_
nevel, half gekleede verlepte vrouwen op een verhoo-
' ging; aan den wand een plaat voorstellende een zwijn
met vier pooten in de drek, en tusschen het publiek g
eenige, ’t geheele­hoofd-nagenoeg­kaalgeknipte, wagge-
lende brullende studenten, lawaaiende met opgeheven
_ bier en grogglazen;
de 20e Eeuw, voorstellende een gezellige kamer,
, aan den wand de portretten van Beethoven en Wagner,
in de kamer vier frissche jeugdige mannen - lange
haarlokken tot op de schouders als in de glansperiode §>
der 17e Eeuw - een kwartet van Mozart spelende. ,
Op de tafel een schaal appelen en druiven. l
.l