HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 790.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

¥,· 9
l dende mensch veel verlangt naar, en ook zeer nuttig
acht, enkele groenten-producten die de Wetenschap
wellicht als van minder waarde beschouwt, als aardap¥
pelen -- komkommers - witte kool. -­
Ik las onlangs in een Wetenschappelijk blad ,,het
ware te wenschen dat in sommige kringen wat meer
vleesch en wat minder aardappelen werden gebruikt".
Draai het gerust om en zeg nhet ware te wenschen
dat nergens meer vleesch en ander dierlük voedsel,
en in vele kringen meer aardappelen werden gebruikt.
Wat men in de buitenlucht eet smaakt lekkerder
en verteert beter dan wat binnenshuis, meestal in j
min of meer benauwde eetkamers, geslikt wordt. i
Q ` Ik heb staaltjes gehoord van doctoren die vermee-
nen aan natuurmethode te moeten doen, en leelük
aan ’t kwakzalveren zün.
4 Ik ben altijd nog te veel onder den invloed van
mijn culinaire herinneringen om reeds - ’s winters ­-
tot absolute raauwkost te kunnen overgaan, maar ik
gevoel wel dat de mensch bestemd is om raauwkost
te eten en dat al die warme, dikwüls te warme,
spijzen de maag en ingewanden geen goed doen, en `
_ het lichaam niet versterken, - dus ook het leven .
verkorten.
Er zijn menschen die de kinderen den mond af-
sluiten bij zoogenaamd leelük weder. (Er bestaat geen
leelük weder!) Zij zullen wel weten waarom! -
De natuurlijk doorvoede menschen doen goed de mon-
den wijd open te zetten. Beter dan pillen en drankjes!
>
5 Kwakzalvers en nagenoeg alle natuurartsen zijn
I even gevaarlük als onkundigce dokters. Een alleseter

§;>