HomeEen enkel woordje "anthroponomie"Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 634.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 20.41 MB

' V i Q iz ">h:Iw~ 4 ~ ` /
Ag J! pazy az.
g , · V PRIJS 30 CEN _._._
Want men moet toch niet vergeten - wat in onzen tüd, en t
zeker niet alleen op medisch gebied, zoo vaak uit het oog wordt
verloren - dat naast de schoolsche, de aangeleerde kennis, naast
l de met moeite en inspanning verkregen copia van feiten en
wetenswaardigheden, toch ook nog iets anders staat .... Naast
en buiten de schoolgevormden staan enkele mannen van de
intuitie, en voor hen zou ik den weg niet willen afsluiten om
de kranke menschheid te helpen.
Minister Dr. A. KUYPER.
Wereld·Kroniek, 22 Febr. 1902.
Tegenover de moeite en inspanning van den geleerde, staan de
overtuiging, de ondervinding van het zelfonderzoek, de energie,
de wilskracht, en het karakter van den logisch denkenden
, ‘ idealist. . _ ,
i J. S.
Een enkel woordje
` ANTHP llPllN(lllIE"
is * - ~ ï e
(de menschleer volgens de grondbeginselen
» der wetgevende rede, welke den mensch
beschouwt, niet zooals hij is, maar
zooals hij wezen moet).
VLUGSCHRIFT,
NAAR AANLEIDING VAN _
Professor Pel’s EUBIDTIEK, i
DOOR
JOSEPH SALOMONSON Fzn.,
Qplanteneter).
, Urroavnz W. KEIJSER, Amsrnamm.