HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 7

JPEG (Deze pagina), 476.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

EDE!.-GROOT-AOHTBARE HEEREN, CURATOREN DER LEID-
fj SOHE HOOGESOHOOL
jj WETIEDEII-GESTRENGE HEER SEORETARIS VAN HET GOL-
j A LEGIE VAN ORUATORENl
"“ ‘ HOOGGEIIEERDE HEEREN, REOTOR MANIFICUS EN HOOG-
LEEI{.ARE`N DEZER HOOGESOHOOIJ
j `EDEL­ACHTBARE HEEREN, AAN WIE HET BESTUUR DEZER r
j j GEMEENTE OF DE HANDHAVING DES RECHTS IS TOE-
vERTR0UwD!
j WEIJEERWAARDE HEEREN, LEERAREN VAN DEN GODSDIENSTl
WEIIEDEIIE ZEERGELEERDE HEEREN, MEESTERS EN DOC-
~ TOREN DER WETENSOHAPPEN!
WEIIEDEIIE HEEREN , STUDENTEN AAN DEZE HOOGESCHOOIJ
_ GIJ ALLEN, DIE DEZE PLEGTIGHEID MET UWE TEGEN-
;« WOORDIGHEID VEREERT! ·
3 ZEER GEACHTE TOEHOORDERS!
F . .. . . .
I In 16dG1' grooter trjdperk der gescluedenïs vertoont n1et
slechts het staatkundig en maetselmppeljjk leven, maar
j 00k dat der wetenschap een eigenaardig ka.1·akte1·. In _
den Ouden tjjd der Grieken werd haresignatuur bepaald
j door de wijsbegeerte, in de middeleeuwen door de God-
Zt geleerdheid, in deu modernen tjjd eerst door de herlevende
ä
r ' ` *
i {
‘ '