HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 32

JPEG (Deze pagina), 556.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

30 4
xnäne vrienden, het meeste van mijne leerlingen. Ook J
bij U hoop ik dezelfde ondervinding op te doen. Maar ‘l
wat is het dan, dat de oudere van dagen van U zal ,
kunnen leeren? Niet wetenschap, noch kennis; maar de
I voorwaarde van beiden - den idealen zin. Deze is het ’
eigendom der jongelingschap, vvant alleen kunt on-
bekommerd om de beslommeringen van het practische ‘
leven U geheel en al toevvüden aan de wetenschap, en U U
hoe meer dit doet, hoe minder bg Uwe studien
door nevengedachten aan de uiterlijke eisohen geleid
wordt, welke later de Staat van U zal vorderen, des te
beter zult gij voldoen. Laat ons zoo zamenvverken, dat
{ een doel ons allen voor oogen moge staan, dat wä zoo
kundig mogelgk zoeken te worden, ten einde de kennis
te vermeerderen ten dienste der menschheid. Moge het
mij gegeven zijn in U dat heilige vuur aan te wakkeren, E
dat de ziel moet zgn van den medicus, wiens geheele
leven een offerdienst is aan de mensciiheid, en moge ik van
U terug ontvangen, wat ik tot U breng, ­- toegenegen-
heid en vriendschap!
` ·ï
i