HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 24

JPEG (Deze pagina), 671.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

,_____v j ,_.,,.,, _`,, ,r_ . _,.,.,.,,.,c._..,,.,,__.,- _. ..­`~.·­..,.=.·­..;....a,,.,»­­.­­­·»•,­­~·~·~,.»`«~­· ·=·~~--.~ - ‘~»·.:«>€·:-­ ' “** ‘ .-¤. , ,
22
men ook in het Contagiurn eene >>in omzetting verkeerende ·
albumineuse substantie" zag?
l/[aar nu Pasteur bewezen heeft, dat de gisting het l
product is van den arbeid van levendige organismen, nu
heeft natuurlijk de vraag of het Oontagium, of eene soort
van ferment of een georganiseerd wezen is, geenen zin
meer, want het ferment zelf is als georganiseerd erkend. ,
De gedachte ligt nu voor de hand, dat ook het Contagiuin j
misschien tot dezelfde soort van Organismen zal behooren
als het ferxnent d. i., zooals Ferdinand Cohen ze onlangs ge- ­
karakteriseerd heeft, tot die >>chlorophylvr§e cellen, van
verschillende gedaante, welke zich vermeerderen door
dwarsdeeling en of geisoleerd of in families van cellen j
‘° gegroupeerd vegeteeren" niet een woord dat het tot de Y
Bacterien zou behooren. ­De eerste verwezenlijking dezer `_
` gedachte komt aan Davaine toe. Wel hadden reeds voor
hein Pollender en Brauell in het bloed van dieren,welke
door iniltvuur waren aangetast, gedurende het leven staaf- .
vormige ligchaaxnpjes gezien, maar eerst Davaine, onder
den invloed der onderzoekingen van Pasteur staande, vindi- j
ceerde voor hen de rol der ziekteoorzaak. Door eene reeks
van proeven, welke, ofschoon veel bestreden, toch niet
weerlegd zijn, toonde de aetiologische beteekenis dezer ‘
j organismen , der door hem zoogenoemden Bacte1·idien, aan.
i En zijne proeven verscherpten de opmerkzaainheid, waarmee
nn bloed en organen met betrekking tot de aanwezigheid
van Bacterien onderzocht werder. In het eerst, toen ,,j
i
i