HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 23

JPEG (Deze pagina), 565.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

. 'r?* 4 g` { 4
il

J 21
ji door het microscoop de wereld der kleinste organismen
deed zien. Een vaste bodem intusschen werd voor dit
denkbeeld eerst gewonnen, toen men uit den aard der
j verspreiding en uit het beleop der epidemischen ziekten met
t logische noodzakelijkheid ’t gevolg moest trekken, dat de
j oorzaak een specifiek en wel een georganiseerd vergif
·« moest zgn. Het specifike van het vergif bleek met evidentie
j uit de klinische waarneming, welke en het beloop der
F koorts, en de volgorde der verschillende stadien, en de
’ vergezellende aandoeningen der huid in ieder enkel geval
op eene geheel en al wettige Wijze zag optreden. En dat
i het vergif van zulken aard moest zijn, dat het zich binnen
W het organisme van den lijder kon vermenigvuldigen, blijkt
uit de vergelijking der werking van dit vergif met die
` van anderen aard. VVanneer b. V. honderd menschen
" door het gebruik van Vanilleüs, hetgeen bij ongeluk
° arsenicumhoudend was, vergiftigd worden, dan treedt
I de werking onmiddelük op en bläft beperkt tot degenen,
lj die van het gebruikt hebben. Hoe anders is de wer-
king van het pokvergif! Een lijder besmet honderden
j en duizenden, maar de werking vertoont zich niet on-
t middelgk, eerst na verloop van eenigen tijd. Hoe zou
4 men dit verklaren? Bä het scheikundig proces der
E gisting worden ook door de kleinste hoeveelheden van
ferment splitsingen en omzettingen van groote inassafs
tot stand gebracht. Wat was dus natuurlijker dan dat
zoolang Liebig’s meening over het ferment geldig was, p
I
)
.| ?
l
l i