HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 17

JPEG (Deze pagina), 608.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

15
ook daarmee, al kon men zelfs dit doel bereiken, was .
nog niet beantwoord aan de eischen, welke de intusschen
plaats grijpende ontwikkeling der hulpwetenschappen aan
den klinicus stelde. De anatomie kon immers niet vol-
staan met de kennis van een orgaan in zijn geheel,
maar moest nauwkeurig ook de fijnere zamenstelling
; nagaan, aan hare zijde kwam de histiologie; de Physi-
j ologie was niet bevredigd met de kennis der meest al-
, gemeene processen, maar moest het proces, in spier en
l zenuw, in bloed en lymfe en détail opsporen, moest
A organophysika en organochemie worden; en de patholo-
gische anatomie kon zich niet meer beperken tot de
kennis der grove ziekelijke veranderingen van een orgaan ,
l maar moest pathologische histiologie worden. Hieruit
volgde voor de kliniek natuurlijk de taak, de nu objectief
" aantetoonen functiestoornis ook in verband te brengen,
{ niet slechts met de materieele veranderingen van een
orgaan in zijn geheel, maar met die der weefselbestan-
i deelen. Om dit veranderde standpunt der kliniek duidelijk
te maken, en het in elkander grüpen van physiologie,
pathologische anatomie en histiologie aantetoonen , zal één
g voorbeeld voldoende zijn. Als eene niet zeldzame kwaal zien
Wij zwakheid en onzekerheid der beweging, ofschoon de
eigenlijke spierkracht niet bijzonder verminderd is. Als
oorzaak dezer kwaal heeft de pathologische anatomie verande-
l ringen der achterstrengen van het ruggemerg aangetoond.
A E De zamenhang tusschen deze verandering en de ziekte-
VS
<
i
e
X
5
j .
JI i 4
» 1