HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 11

JPEG (Deze pagina), 574.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

9
lende natuurkrachten, het streven om de wet van behoud van
energie evenzeer voor licht en warmte, electriciteit en ·
v magnetisme aantetoonen, als dit reeds is geschied voor
warmte en mechanischen arbeid, en op den anderen kant
het opsporen van het mechanisme der verschänselen. In
de scheikunde zien wij de büzondere richting van onzen
, tijd in het opzoeken van Constructie formules in plaats
. van de empirische, zoodat de formule geschikt wordt,
j om niet slechts rekenschap te geven van de quantitative
i verhouding der bestandeelen eener verbinding, maar ook
van de ligging der atomen, en zoodoende ook het ver-
schil van overigens isomere ligchamen kan worden be-
grepen, voor welke toch de empirische formule dezelfde is.
En evenzoo nu als in de genoemde disciplinen treden
ook in de interne geneeskunde enkele vragen. en onder- i
zoekingen tegenwoordig zoo sterk op den voorgrond, dat
. ook in haar eene bijzondere kenmerkende richting niet
te ontkennen valt. Naar het verschil van standpunt,
van waar uit men deze richting beschouwt, kan men
zg haar wel de sociale of de aetiologische en therapeutische
E noemen. Wel is waar, de medecänen zijn ten allen tijde
eene sociale kunst of wetenschap geweest, want de
maatschappij wordt immers alleen door een complex van
individuen gevormd, en wanneer nu de geneeskunst steeds
getracht heeft, het zieke individu te genezen , of het ziek-
_ worden. te voorkomen, zoo is daarmee aan eene sociale taak
dienstbaar geweest. En toch, wanneer men let op het ken-
4
l