HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 717.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

f .
J
l _ _.· r .
l
j ,NWmW~,m.~.MN~MNM“M`eWWWNWmMmmN,M._W.MmMw^MW~.eMMn-Wwmi
l
J
I
l
Alvorens te spreken, heb ik aan het geacht bestuur der
j vereeniging welke u, G. T. voor dezen avond samenriep,
gevraagd of ik mijn geheele overtuiging mocht uitspreken ,
g daar ik het ongeoorloofd acht, van een spreekgestoelte
gebruik te maken tot onverhoeds zeggen van dingen voor
welke ons die plaats niet aangeboden werd. Met de meeste
v welwillendheid stond men het mij toe. Laat mij dan beginnen "
j met u te zeggen van welk grondbeginsel ik altijd en in
E alle dingen, en ook hier, wensch uit te gaan.
Ik geloy in den levenden, in lei vieeseá geopenöamden God.
jj Welke gevolgen dit geloof heeft op elk gebied, weet gij
jl h uit de heilige Schriften aan welke ik als aan Gods Woord
geloof Hier weid ik er dus niet over uit. Voor deze gelegen-
heid toch heb ik slechts twee dingen te noemen, twee
jj sympathiën die bij mij en bij ieder die waarlijk dit geloof
aanhangt, er uit voortvloeien. Namelijk; hoogschatting,
jl eerbied, geestdrift voor de welenscáap, en voor de vryáeid.
l Die in den levenden God gelooft, verblijdt zich in al Zijn
gaven, dus ook in de wetenschap. heeft een wijd geopend
oog voor de werkelijkheid op elk gebied. Hij zal zich daarom
niet beperken tot de dingen die gezien worden. Niet 1nate­
E rialistisch de geestelijke realiteiten bij de stoffelijke dingen
achterstellen. Niet Hamlet tegenspreken als hij aan zijn
j vriend lloratio verzekert dat er meer dingen zijn in hemel
U
T
1