HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 775.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

·l
- il
ia
r
aan de Corinthiërs, de ouders ,, voorraad verzamelen nnoetei.
voor de kinderen ," dan doet hij goed.
5 Is het goed dat iemand, uit voorzorg, terwijl er nog
l in ’t minst geen pokkenziekte voorhanden is, zich en de .
zijnen late vaocineeren? Op zichzelf noch goed noch kwaad
· (altijd in dat zedelyk opzicht, waarin al deze voorbeelden
bedoeld zijn). Doet hij het, meenende nu in elk geval
V tegen deze ziekte beschut te zijn, en houdt hij nu op
F te bidden, dat God hem genadig bescherme, daar hij
i nu toch verzekerd meent te staan, dan doet hij kwaad.
, Maar doet hij het in den geloove, wetende dat zonder
den zegen des Heeren geen vaccinatie of revaccinatie of
. welk middel ook iezfs beteekent: dat de mensch ook hier,
f gelijk bij alles, niet leeft van het brood, het middel,
op zichzelf maar enkel van het woord des zegens en der
bekrachtiging dat van Gods mond uitgaat, dan doet hij
` goed.
ii De beroemde Ambroise Paré, lijfarts van Hendrik II
en van vier op hem volgende Fransche koningen, heeft
’ uit zijn wondheelerspraktijk zeer belangrijke dagboeken
nagelaten. Daarin vindt men de beschrijving van moeielijke
, heelingen dikwerf besloten met de woorden: 2% oeröoml
ï hem zywe wonde, en God genas Mm. Je luy pansay la
blesseure, et Dieu le gnarit. Een geneesheer die met de
gezindheid zijns beroemden voorgangers kranken behandelt ­
‘ en gezonden vaccineert, zal mij hooggeschat en een voor-
j werp van vertrouwen wezen. Ik behoef er niet bij te zeggen
j dat hij dan ook zal trachten, kundig te zijn en beleidvol
te handelen. Want wie waarlijk gelooft, zal juist daarom
de wetenschap liefhebben en met helder oog haar diepten
doorzien. Zeg ik naar waarheid dat iemand áidt, dan
li- spreekt het van zelf dat hij wer/cz?. Ja zijn werk, niet
E
ï‘
­·i een _ ,_ ___ J . v -_-- ·-: · ;;1g·;g-J; " ‘ '”’ " ``'’ C `~ r