HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 760.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

· l
i ”l
s al
18
, E
l Men kan, wat onze verplichting als christenen betreft, niet
zeggen; vaccineeren is geoorloofd of ongeoorloofd. Men kan
alleen zeggen: in den geloove vaccineeren is plichtmatig 611 {
goed, buiten het geloof vaccineeren is goddeloos en verkeerd. l
l Is het goed dat een scheepskapitein, uit voorzorg, schoon
‘l er nog in ’t minst geen storm of haverij te voorzien is , zfzoev ‘
j ankers medeneme, voor ’t geval dat hij er één zal moeten ,
i kappen? Op zichzelf noch goed noch kwaad: het hangt van ,
l zijn gezindheid af. Meent hij nu door die voorzorg van
l Gods beschikking en hulpe in dezen onafhankelijk te zijn , l
[ dan doet hij daarmede kwaad. Ziet hij ootnioedig tot God
l op, zonder Wiens gunst geen anker of kabel of hechtheid 1
van scheepsbouw of beleid van besturing hem baten kan, i
dan doet hij goed.
" Is het goed dat een reiziger, uit voorzorg, schoon er nog 4
l in ’t minst geen wild dier te zien is en er mogelijk ook geen _
komt, met het vallen van den nacht een vuur aanmake om je
deze dieren verwijderd te houden? Op zichzelf noch goed i
noch kwaad. Doet hij het heimelijk zeggende: nu heb ik
Gods bescherming niet noodig, dan doet hij daarmede ver- E
kecrd. Gebruikt hij het middel in ootmoedige afhanklijkheid i
van Gods bescherming, zoo doet hij goed. «
Is het goed dat een man zijn huis en bezitting assu- i
reere, of dat hij, uit voorzorg, terwijl er nog in ’t minst
geen behoefte voorhanden is, eenig kapitaal voor kinderen
of weduwe trachte te verzekeren? Op zichzelf noch goed i
noch kwaad. Meent hij nu daarop het hoofd gerust te
kunnen nederleggen, en niet op de belofte des Heeren l
die zegt: Ik zal uwe have behoeden: M zal uwe weduwen
en weezen verzorgen! ­·­ dan doet hij daarmede kwaad.
Maar doet hij het niet die belofte in het hart, en voorts
` eenvoudig in de gezindheid niet welke, naar Paulus' woord lx
i
ë
rt
l

l