HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 721.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

ik
14
reeds voor twaalf of dertien jaren uitsprak in een geschrift-
jen getiteld: ,, Een woord aan mijne medechristenen over
de inenting der pokken" dat sints lang is uitverkocht. '
j Doch ik sta hierin niet alleen. Een man die als christen
‘ en als geleerde zeer verre boven mij staat, een man van
wien men veel heerlijks en ook dit kan zeggen, dat
tot in de toppen van zijn hairen enkel eerlijkheid was ­-
l Isaac da Costa was ook een beslist voorstander van de
j inenting. Leest vooral zijn ,,Denkbeelden betrekkelijk de
vaccine", twee jaren geleden door prof. H. de Cock uit-
. gegeven. (1) Gij kunt er in uiteengezet vinden hoe de ·
vaocine niet een kunstmatig overlegd, door onbetrouwbare
spitsvindigheid verzonnen middel is, maar de toepassing
f van een zeer eenvoudig ontdekt natuurfeit. De kinderziekte
namelijk , éénmaal doorgestaan, beveiligt in den zegel tegen
dezelfde besmetting in het vervolg. Nu geeft de koepok­
inenting, doch in zeer verminderden, verzachten graad,
dezelfde ziekte, en hierin bestaat, onder Gods zegen, de
. bewaring voor de vreesselijke plaag, die zoovele duizenden
_ misvormd ten grave sleept.
Toch meenen er velen, als geloovige christenen dit
g middel niet te mogen aanwenden, de vaccinatie als on-
j geoorloofd te moeten verwerpen. ·
[ Zij stellen tegen haar het woord des Heeren: ,, de
gezonden hebben den medicijnmeester niet van noode, 5
maar die ziek zijn.” ‘
? Dit woord van Jezus bevat echter hoegenaamd geen i
i vermaning of verbod. Het is slechts de eenvoudige op-
merking van een feit, van iets dat alle dagen voorkomt, ‘
zonder in ’t minst er bij te voegen of het goed of kwaad Z
(1) 'l‘<· Kainpcn, bij S, van 'elz<­n Jr. 1871 (2* dnizendtal. jr
li
; l
lg l
` ¤1,·