HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 814.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

l
l.
l
oogen willen uitsteken, daarom mogen wij onze handen
I niet afkappen. ,, Zoo de mensch niet gelooft, dat hij dan
_; slaaf zij " sprak een man van even heldere als diepe weten-
schap, de Tocqueville; en wij zeggen het met hem, VVie
E · niet gelooft, die moge zich slaafsch in de stof begraven , in
l plaats van haar door echte wetenschap te beheerschen. Wij
j willen het geloof, en dus de wetenschap en de vrijheid.
j De vryáeicl toch is het tweede der dingen voor welke wij
‘ sympathie hebben krachtens ons geloof in den levenden,
in het vleesch geopenbaarden God. De vrijheid voor ons en
voor onze tegenstanders. Niet omdat wij voor waarheid en
{ onwaarheid onverschillig zouden zijn, en een verkeerd-
l begrepen theorie van onbeperkte vrijheid uit de staatshuis-
l i houdkunde op dit gebied overplanten wilden. Maar omdat
I wij hier met iets te doen hebben dat alleen langs den weg der
j overtuiging, zonder dwang, mag en kan worden bevorderd.
{ Om den wille der wetenschap zijn wij, (om nu meer
l bepaald het punt te noemen waar ’t ons om te doen is)
j voorstanders van de koepokinenting; om den wille der
vrijheid keuren wij af dat men haar met dwang wil
' bevorderen. Daarom betreuren wij de onlangs uitgevaardigde ,
ons allen bekende wet, en heb ik persoonlijk van harte mede
gepetitioneerd tegen het veelbesproken vaccineemendement.
Mijne geachte medeleden van ’t bestuur dezer vereeniging
zijn het hierin met mij niet ééns: op hun verzoek deel ik u
dat mede. Ons echter die, krachtens ons geloof, de vrvjáeid
willen, is het van harte leed, dat onze overheid in dit en
; in andere dingen toont, den weg des clzccuzlqs te willen
opgaan. Ons land was van ouds een land van Geloof,
; dààrom ,, de klassieke bodem der vrijheid " -­­ hoe dikwijls
i ook vroeger en later tegen die vrijheid gezondigd is. Het
is juist twee eeuwen geleden dat een uitnemend wijsgeer,
l
· á