HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 52

JPEG (Deze pagina), 897.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

ï···¥@` ‘=‘· ·.__`
i 1
so
,,u111vors1toito11, d21211‘too uit l1u11 111i1l1lo11 to bo110o111o11 oom- ;
_ ,,111issië11, Wääiïlll 111i11sto11s oo11 1lor 111 21rt. 7 3 bo1lool<lo
E ,,i11spootou1·s z1tti11g hooft 111ot 21&viso1·o11do 810111.77 ,
Ik zou volgous l1ot bovo11gozog1lo vorkiozou (1121 door Ons) : I
, ,,op voordmgt 1*2111 1loso1121to11 1*2111 do Rljl{S-lllllVCl`Slt€lt€1l,
i, tl312LY1.OC to bo11oo111o11 oo111111iss1ë11, S2Llll(àllg()S)£Cl& uit l1oog- ·
loo1‘21ro11 611 loor21ro11 212111 gy1111121s121. l‘«Ii11sto11s oo11 dor 111 V
i 21rt. 7 3 bocloolêlo iuspootours hooft 111 olk dozor C0ll1lI1lSSlëll
zitting 111ot ädVlSBIGll(il€ stom.
‘ Ik zal 111 gêêll uitvoorigo l)CO0l`dG€llllg t1·o1lo11 v2111 l1ot
` loo1·pl2111, 1l21t 111 1lo Mom. Vätll Tool. 21rt. 4 Cll 5 wordt go-
VO]IClBll. Ik zo11 111oo11o11 1l21t l1ot gotal ll1'€l1 voor l1otl21t§11
op VII to goriug is, VVZLIIIIGCI or v2111 dat v§ft21l twoo 4
1 111ooto11 21fgozo11<lord wordou voor do systo11121tisol1o bol12111-
doliug dor Romoiiisolio st2121tsi11stoll111go11; dat 1ll€ll 212111 1
uiouvvo t21lo11 w21t 111oor tijd zou l{lll1l1Cll bostodou, i11d1o11 X
_.1 , do v1o1· l2121gsto kl21sso11 drio of vior uur 111oor los h21ddo11, ,
V (-311 dat Nodo1‘l2111dsol1o stijl C11 Noclorl. lGl,tGl`l{lllld€ op do i
' l1oogsto klasso 11iot wol lillllllêll wor1lo11 gomist. Hot pl2111
wordt ovouwol sloohts bij wijzo Vêlll proof voorgostold, o11 ,
' l1ot z21l dus 1lor Rogooriug vrijst212111 0111, voorgolioht door
li do iuspootours, Lläiêliflll Vêlfëtlldêflllgêll to 11121ko11. g
Ik liob 1111] 111 hot l)OVGllSlZ€l,2l1ll(lG b111121 uitsluitoud 111ot
, sloohts twoo 1)llllt€ll Vàll hot wotso11two1·p bozig g€llOlldU11,
7 Clo gy1111121si21 C11 l1ot l)IOgl'2l1l1IlIl2l. 1lor lottorkuuüigo fk1(3lll)E€ll.
` . Ik @l`l{€ll, d21t, i111l1o11 1lo booot`o1121211‘s Väll 211.1do1·o vvotou-
sol121ppo11 op Clozolfdo Wgzo llllllllê Opllltöïlïlllg 111oClodooldo11,
I l1ot Llüll sohiju zou l{llllll(;‘ll hobloou, 21lso‘f do V()OIgUtll'2LgCll€
l‘6g'Clll1g'()VCl`WCg€ll(lC boz1v211·o11 l1211l. Voor llll] bostoml @Ull'I6l‘
V°UCI,1,;1;~1;,;;1-.;:1;; ;;·1­..1·»~»»­»~m­·«--2·2~A ` 2 i · zo tv " ‘