HomeDie Verfälschung der Nahrungs- und GenußmittelPagina 22

JPEG (Deze pagina), 923.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 44.88 MB

r 1 iii
if 18
; nicht ga Iiefem. 5Bei ber lluheïiäubigfeit beê iïëuhïifumë gmiugt l
, aber bie Gbucurreug, auch beu reellïteu Gáeïchüftämauu, Bilïige · i
êlïêaare gu fiihreu. Qïäir macheu mm hauptïüchïich in Giemiirgeu - á,
1 uub beren ëurrvgateu uub Iieïeru bieïeïbeu iu jebem äUiiïchuugQ=
verhiiïtuiïïe. ïïëie reel! (E) ëie mm uuïerm $§auïe Bebieut merbeu, `
fömieu ëie barauê eutuehmeu, baiá mir gemahleuen ëlëfeffer ïchuu
` für vier ïhafer per (Soutaer gu Iieferu im Cïätaube ]'iub.“ - 311 ;
' 5'Darmïtabt hat bie poïigeiliche lluterïuchuug im vbrigeu Sahre _
h i ergebeu, bah mm beu iu bbrtigeu Góeïchiifteu hegbgeneu @5ewürg,eu` ev
’ 46 p@t., aïfb fait bie Qüïfte mit miueraïiïcheu uub mrgauiïcheu
§ Guhïtauggeu gum ïheif in Bebeuteubem 932aBe herfäïïchi mareu.
Qênm 73 äBfeffer= uub êlëimeutprbheu, meïche bie hieïige (ëöremer)
Q ë]30Iig,ei iu beu Iegieu Qïëmcheu uuterïucheu Iieiê, mareu 17 unb J
gmar brei iu ïuïchem Górabe berfüfïcht, bah bie Cäuhftaug, faum ° .
ä noch ääfefïer gu 11e1me1imar. Qïëähreub ber Säfeffer iu gemahïeuem ‘
Q guftaube vorgugêmeife mit 5CïïtDB€1l€lT Säüfïeufriichteu, ®eIfu<heu= ,
huiver, spuïberifirten gehrauuteu QIIDCBEIT u. bg!. m. vermiïcht _
l mirb, 'fiigt man bem gimmet gem (§J1ï€ITDQI)b u. bg!. hiugu, iu "
1 gepufveriem (Saheuuepfeffer hat man biêweifeu älïiemiige (1) ge= ' l
fuubeu. äïuê 30 hieïigeu (ääremer) Siëramïübeu gur lluterïuchuug Ii
7 j augefaufte gimmtpuïberprbheii ermieïeu fich ïämmtïich alé mehr
‘ 1 uber meriiger verfäïfcht, iubem auïtatt ber mm echtem, gemöh1i=
L Iichem gimmt hei ber Qiuafhïe gurücfhïeiheubeu 2 Biê höchfteuê
i ? 3 püi. äüche bie hei bieïeu ëlêroheu hinterbïieheue äffche mehrfach 1
g .‘ G Biê 10 uub ubch mehr äërocent beirug, uub {ich in beu ëlärmbeu '
eiue äïlieuge frembartiger Sëöruer (gerftbiêeue Gärühe), Qüïïeurefte, Y
§ * feiue göbfgfpähue, auch feiueê ëägemehf, fêifeuoghb uub erb= F
‘ ­ artige 55`eimeuguugeu nurfaubeu.
h Cèiiuem berartigeu Gáemeuge pufveriïirter ämaïïeu mirb baë bem "
e _ hetreffeubeuêáemiirgeeigenthiimfiche ätrbmaiuëáeïtaït beês ätherifcheu ,1
Seïê gugefetgt uub afêä gemahfeuer ober puïberifirter gimmt, äïëfeffer ‘
« u, i. m. berfauft, bahermau mit Eliecht auuehmcu faim, bah baê c
I
i