HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 74

JPEG (Deze pagina), 534.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

? J
ik
i Bij den Uitgever dezes is medeversehenen:
S
P. Harting, DE STRIJD DES LEVENS. Rede,
j uitgesproken bij de opening zijner lessen op 26 Sep-
Z tember 1870. S 0
P/@3 f 0.2 5.
DI'. Dï0SC01‘ïdBS, (Prof Dr. Harting.) ·Ann0 2070.
EEN BLIK IN DE TOEKOMST, ge druk. .
i Prgàk j 0.70.
i` Deze profetie op zoo geestige als wetenschappelijke
T wijze geschreven, werd bereids door bevoegde handen in
_ het Engelsch en Duitsch vertaald. i · 7
i Dr. P. Harting, KVETENSCHAP EN GELOOF. Een
ernstig woord tot zijne leerlingen gesproken op 2 5 en
' 26 September 1876. Met een naschrift.
]’1’g)Iï f 0.60.
;4

. rï
.Y'