HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 665.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

i i
2.%; 66 ,
Met een waarlijk bewonderingswaardigen, voortvarenden
E ijver heeft Amsterdam zijne universiteit tot stand gebracht. g` ij
Talrijke professoren zijn daaraan benoemd, en het spreekt
Q van zelf dat deze niet de dupes mogen worden van een
onberaden amendement in de aanhangige wet op het j ‘
hooger onderwijs gebracht.
jj, Ik geef den moed dan ook nog geenszins op, dat,
indien men slechts eenmaal het onhoudbare van den · ·
` tegenwoordigen toestand 'ten volle heeft ingezien, men bij Q
eenige welwillendheid van alle zijden, nog eene oplossing Ji
zal vinden, waardoor de belangen van Amsterdam, van
de drie rijks-universiteiten en van het geheele vaderland A
zullen gebaat worden. `
" Daarom eindig ik met den wensch dat , wanneer een- ·
maal, over nog eens vijftig jaren, een oud Utrechtsch i ·
student eenen terugblik slaat op den tijd, dien wij thans ~
ii beleven, hij het goede einde van een strijd moge ver- ‘
_ melden, die voor het geheel universitair onderwijs in "i,,
ons vaderland verderfelijk dreigt te worden. jg

1
li
ä ä
* ii

ij §
9
EK
ä
.s
·!
in ïä