HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 843.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

il
k kl
- « 39
j 4°. een laboratorium voor planten­anatomie en physio­
jl logie met eene fraaie verzameling van botanische praepa-
j raten en een rijk herbarium in een nieuw daarvoor l
ingericht gebouw, dat paalt aan den hortus botanicus,
die zelf zeer verbeterd is door toevoeging van twee
nieuwe groote en fraaie broeikasten; i
5°. een astronomisch observatorium, wel niet groot maar
volkomen geschikt voor het doen van juiste waarnemingen,
‘ voorzien van eenige uitmuntende instrumenten, en palende A
aan een meteorologisch instituut, dat wel niet rechtstreeks r
' maar toch middellijk met de akademie in verband staat; ‘_
6°. een pharmaceutisch laboratorium., in de oude collegie­
zaal, die men in 1828 het chemisch laboratorium noemde; i i
7**. een nieuw gebouw voor de anatomie, met een goed L k
verlicht theatrum anatomicum ;
8". een physiologisch instituut, met al die inrichtingen lj,
en werktuigen, welke de nieuwere physic0­chemische <
richting der physiologie vordert; L i
go. een groot en voortreffelijk ziekenhuis, van wege de
stad opgericht en waarvan het ten nutte der akademie
gebruikte gedeelte rijk voorzien is van alles wat de heden-
daagsche geneeskundige wetenschap en praktijk, met l
inbegrip van chirurgie en obstetrie, vorderen;
j ro". het krankzinnigengesticht, eene geheel stedelijke
J inrichting, maar waarin voor de studenten, die het ver- Q
§ . langen, ook de bijwoning der psychiatrische kliniek open
i staat. ï
Voeg hierbij nu de zeer vergroote en verfraaide biblio-
j theek­gebouwen, met een meer dan verdriedubbelden boe- ‘gk
< kenschat, - een groote , werkelijk deftige senaatskamer, die
E k de nog voor weinige jaren bestaande , welke door haar met F
ç een planken beschot bekleede overwelfde zoldering zeer
j op het ruim van een zoogenaamden keulenaar geleek, kl
Q vervangen heeft, - alsmede het nog in aanbouw zijnde
I

l Til
è
r u