HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 753.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

is
I
ii ‘ *8 - T
" 1
.2, 4
, 1828 1878 [
= · . . . 1
,§ Faculteit van Godgeleerdheid ..... 4 6 l)
,, ,, Rechtsgeleerdheid .... 3 3
jf ,, ,, Geneeskunde ....... 5 II 2)
,, ,, Wijsbegeerte en Letter-
kunde ........... 4 7
in ,, ,, VVis­ en Natuurkunde . 4 g 3)
ii Geheel getal. . . 2O 38 _
, Het getal der professoraten is derhalve bijna verdub- `
beld. Inzonderheid is de vermeerdering in het oog loopend
. in de beide faculteiten van geneeskunde en van wis- en
X natuurkunde. Daar bedraagt thans het getal der profes-
’F‘ soren `uist zooveel als vroe er aan de eheele akademie.
vz J 8 8
i Vi/`at de voor wetenschappelijk onderzoek en de prak-
­ tische oefening der studenten bestemde inrichtingen betreft,
1 zoo bezit de Utrechtsche Akademie thans:
K 1°. twee van alle hul middelen wel voorziene chemische
4 _. P _
laboratorien, het eene voor organische, het andere voor
anorganische chemie;
20. een paleisachtig gebouw, dat het kabinet van phy-
'€ . . . .
sische instrumenten en tevens een physisch laboratorium
ns . ,
‘ bevat;
3°. een op nederiger schaal ingericht maar toch volko- {
men aan zijn doel beantwoordend zootomisoh laboratorium, J
;,· met aquarien en luchtdoorvoentoestellen, in hetzelfde ge- { _
it . . .. . . ‘
gy bouw waarin zich ook het museum van natuurlijke historie 5
bevindt, welk laatste, om de vele en gewichtige voor-
werpen waarmede het in den loop der laatste jaren ver-
rijkt is, behoorlijk te kunnen plaatsen, eene aanmerkelijke (
vergrooting heeft ondergaan; l
­­-iw 4 r
1) Met inbegrip der twee kerkelijke hoogleeraren. ç
2) Hierbij moeten nog 3 lectoren worden gevoegd. ' ‘
jij 3) Nog ontbreekt een titularis voor het professoraat in Geologie en Mineralogie, I
si; in welke leemte wij hopen dat eerlang voorzien zal worden. i
je I
eg l
te i è
il *
ijn
· u
ix 1