HomeVoorheen en thans, 1828-1878Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 830.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 57.47 MB

ïèt .
li
lei ‘
tr
34 ’
t gevecht, waarin bloed stroomde en verscheidene studenten {
erg mishandeld werden.
Natuurlijk verwekte dit voorval algemeene verontwaar-
diging, zoowel bij professoren als bij studenten. Corps- { ‘
vergadering op corpsvergadering, senaatsvergadering op
senaatsvergadering werden belegd. Er moest op de eene i
i E of andere wijze satisfactie voor den verraderlijken aanval
worden gegeven. Daarorntrent waren allen het eens. Maar 2
i hoe? Door een aanklacht bij den rechter? Hier stuitte
j ; ` men. Er waren personen in de zaak betrokken, die men niet F ,_
gaarne voor het hoofd stootte. Eindelijk nam de prorector i
» I ]. Hnnmea, die toen algemeen voor een wijs en voorzichtig ‘
i man te boek stond, op zich de zaak tot een goed einde
_ te brengen. Hoe hij dit deed acht ik mij niet geroepen
hier te verhalen. Werlcelijk werd de zaak gesust, maar
if op eene wijze, die bij de studenten eene zeer begrijpelijke,
langdurige verbittering achterliet. '
S5 Deze week echter geheel voor een ander gevoel, toen
in September 1850 de Zuid-Nederlandsche opstand uit-
` barstte. Men kan zich bezwaarlijk in onzen tijd eene
_ juiste voorstelling vormen van de algemeene verontwaar-
diging, die het bericht van het Brusselsche oproer in
Noord-Nederland verwekte. Eenige jaren later dachten
[gj! velen anders, maar op dit tijdstip was Y/Villem I de aan-
gebeden vorst, om wiens troon zich allen moesten scharen
die het wel met het vaderland meenden en een hart in
het lijf hadden. Vrijwilliger-korpsen richtten zich op,
il; en daaronder waren die der studenten aan de drie akade-
miën het eerst gereed. Het was in het begin van den ,i
nieuwen cursus, maar aan collegie houden werd niet meer
gedacht. Cccimzf fagaa ezrmzk. Na dag aan dag gehouden
wapenoefeningen, trok in de eerste dagen van November
een jagerkorps waarvan 2 54 studenten, d. i. ruim" de
helft van .het geheel getal dat toen te Utrecht studeerde, .
l
l .
l