HomeMaria Alacoque en het Heilig HartPagina 5

JPEG (Deze pagina), 687.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 12.96 MB

_ . W ze a---­­­-­---­-­·-»­­-·­
E E
. ,{ ,, , /'
. / ’;•4l, ` ‘ ` ja 1/
« al
[ l
' R
x l
` l
is i
i
J
' _ ë
‘ MARIA ALACOQUE EN HET
HEILIGE HART.

ii
l Te loochenen valt het niet, het Katholicisme bezit de eigen-
4 schap om telkens nieuwe vormen te vinden voor eene devote l,
'_ vereering, als de oude vormen, eindelgk versleten, niet langer
C in den smaak vallen van het geloovige publiek. Op dat punt is
Q ,2 het Katholicisme onuitputtelgk. In den laatsten tgd had' men
van de Mariawereering een weinigje misbruik gemaakt. Maria’s
{ verschgningen te Lourdes en La Salette waren de slot­scènes van E
Q de vertooning. Er moest iets nieuws zgn; men zocht het, en
.,_ vond het in eene wel wat verouderde zaak, doch die tot dusver t
` niet de eer had genoten in aanmerking te komen voor bgzonder J
ll gewichtige oogmerken. Ik bedoel het Heilige Hart van Jezus,
j die mystieke vereering, welke in korten tgd zooveel opgang H
heeft gemaakt, dat alle andere vereeringen min of meer op den
achtergrond kwamen. Hoelang nu zal de mode van het Heilige (
; Hart - want eene mode is het, niets anders -- duren? Door ‘
welke nieuwe vrome buitensporigheid zal zg vervangen worden?
C Niemand weet het. Wie kan voorspellen welke kleederdracht
het volgende jaar in de mode zal zgn? Men kan, als men toch
. vergeefsche moeite wil doen, even goed naar de sneeuw van den
vorigen winter gaan zoeken.
De vereering van het Heilige Hart van Jezus is alzoo op dit
. ­ l
‘· sï
.