HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 15

JPEG (Deze pagina), 733.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

'Q
ll
niet veel meer dan een uitgestrekt voorgebergte, dat in zee
uitspringt, om niet van de talrijke eilanden te spreken,
T die tot Griekenland behooren:
The isles of Greece, the isles of Greece,
Where grew the arts of the war and th peace,
die ons de beroemde Venus van Milo geschonken hebben,
een der fraaiste beelden, welke uit de oudheid tot ons
gekomen zijn en waar, als b. v. te Rhodus, een school
‘ bloeide, waaraan wij de beroemde Laokoon­groep te danken
: hebben.
, Op even luchthartige wijze maakt hij zich van de andere
ontwerpen af, die tegenover het zijne zijn geplaatst, met
i de vermoedelijke bedoeling om te doen uitkomen dat er,
behalve het ontwerp der commissie, nog ruimte is voor
andere en betere opvattingen.
_ Een beeld der Vrijheid keurt hij af, als van te algemeenen
aard, alsof dit niet in veel sterkere mate met zijn eigen
nimf het geval is. In het anker, dat men aan die figuur
wenschte te zien toegevoegd, als symbolische uitdrukking
van de opkomst onzer marine, ziet hij eene belemmering
l der vrijheid. Alsof een bevestigde vrijheid niet de voorkeur
verdient boven zulk eene, die nog een vast steunpunt
; ontbeert. Overigens lag niet, zoo als l1ij beweert, de vrij-
heid in 1572 aan een zwaar anker, maar wel de dwinge-
landij, en het is juist de groote verdienste der watergeuzen
geweest, dat zij het ankertouw hebben losgekapt!
Waar de schrijver der artikels in het Leidsch Dagblad,
vermoedelijk om het onbeduidende van het monument te
doen uitkomen, vergelijkenderwijs schreef: ,,wij denken
ons het Nederlandsche volk der zestiende eeuw liever in
de gedaante eener strijdbare Minerva als in de gestalte
' eener lieftallige Venns, waartoe de voorstelling eener niinf
noodzakelijk voeren n1oet", meent hij daaruit te kunnen
allciden, dat men werkelijk een Athene wil zien opgericht,
i