HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 13

JPEG (Deze pagina), 743.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

9
woordigen tijd laat de merkwaardige gebeurtenis in een
geheel ander licht verschijnen, die tevens omtrent het beleid
i g l onzer voorvaderen een meer vereerende getuigenis geeft.
Wij zien ons genoodzaakt nog eens kortelijk te herhalen,
hetgeen elders door ons meer uitvoerig is aangetoond.
Volgens het gewone verhaal, werden de Geuzen, op bevel
van Elisabeth, gedwongen Engeland te verlaten en zouden
zü, doelloos in zee gestoken, onderweg op het denkbeeld
· zijn gekomen een landing op Texel te beproeven of
Enkhuizen te verrassen. Wij weten echter tegenwoordig,
uit destijds nog onbekende documenten, dat de koningin
van Engeland de Geuzen heimelijk ondersteunde en aan-
, moedigde, waarvoor zij een zeer goede reden had.
, Men was aan het Engelsche hof onderricht van de
l heimelijke aanslagen, die Philips tegen dat rijk smeedde,
l en de Spaansche gezant, don Guerau, had het land moeten
4 ontruimen, toen het bleek dat hij zich gemengd had in
á het complot van den hertog van Norfolk, om zich, op
verraderlijke wijze, van de persoon der koningin meester
te maken. Philips wilde door de herstelling van Maria Stuart
op den troon, het katholiek geloof in Engeland bevorderen
t, en bevestigen. Elisabeth had dus het hoogste belang door
het aanstoken van een opstand in de Nederlanden,
den Spaanschen monarch in zijn eigen staten bezig
~ te houden. ‘
»· Bovendien was het verrassen van den Briel, dat destijds
voor de sleutel van Holland gold en dus als een belangrijk
strategisch punt beschouwd werd, een oud en geliefkoosd
plan, dat reeds twee jaren geleden beraamd was. Lumey
had weinige maanden te voren de stad nog bezocht en
een der invloedrijkste Geuzenhoofden, Treslong was uit
Brielle afkomstig, waar zijn vader en oom baljuw geweest
waren. De Geuzen stonden in verstandhouding met de
al bewoners der plaats, die hen vermoedelijk hadden onder-
richt, dat het garnizoen door Alva naar Utrecht verplaatst
was , om die stad te tuchtigen. ,_
$1*
1