HomeDe Brielsche waternimf en de aesthetiekPagina 12

JPEG (Deze pagina), 678.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.73 MB

8
scheepje in de hand heeft afgebeeld, dat behoorlijk van
zeilen en touwen voorzien, vermoedelijk uit ijzer of blik
zal zijn vervaardigd. ' {
Het tweede en kleinste deel der brochure van den heer 2
Koelman is meer, in het bizonder, aan een verdediging ยท
van het Brielsche ontwerp-monument gewijd. Als hoofd-
voorwaarde stelt hij op den voorgrond de nadrukkelijke
lastgeving der commissie, een ontwerp te vervaardigen,
dat niemand kwetsen kan. Hij hecht aan dit argument e
zooveel waarde, dat hij het later nog eens als eene der l
vier hoofdpunten ter aanbeveling zijner nimf opsomt, l
terwijl hij het ten derden male nog eens laat gelden als {
A de reden, waarom hij een plastische voorstelling van den j
strijd, als hoofdgedachte, heeft moeten verwerpen.
VVij nemen de vrijheid terstond op te merken, dat het
kwetsende voor andersdenkenden in de herdenking van
het feit gelegen is, waarvan het monument het uitvloeisel is
is. Men had dus beter gedaan de geheele feestviering
achterwege te laten, dan in plaats der zoogenaamde
verdraagzaamheid de kunstwaarde van het monument `
opzettelijk op te offeren. Zoo straft de karakterloosheid ai
zich zelve in hare gevolgen, die in een dubbelzinnig en
hibrydisch ontwerp hare consequente uiting heeft gevonden.
In zijn historische opvatting volgt de heer Koelman
de verouderde lezingen van Wageiiziar en Bor, die in de
inneming van den Briel slechts het werk van het toeval
willen zien. WVaar echter nog velen niet hem in hetzelfde
dwaalbegrip deelen, kan hem dit niet als een ernstige grief
worden toegerekend. lle historische kritiek van den tegen-
te