Homefeest van 1 april 1872Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 493.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 15.12 MB

de
. Q f=£y’ e W A
*5 [ .
A I { J1 I V www T v`·igV`x) A ` ,
MIJN GEDRAG T
BIJ GELEGENHEID VAN HET {

. ‘ I
T I
Feest van I Aprnl I872,
M
· I;
noon
C. A. L. VAN HUGENPOTH TOT AEBDT,
l BUKGEM]iHS'[‘ER VAN BICRGH.
i
n
E
-.•,-• “
1 l
H
I GEDRUKT BIJ G. J. TIIIEME, TE ARNHEM.
A I
.... .... .... . 5*G