HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 638.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

J I J l
r J
­ §
i (i
van dien dag was op reis gegaan, eene procuratie, die
hij mij verzocht aan de beide eerste bedienden, de Heeren J. ‘
op te dragen, en deelde mij mede, dat de sleutel van zijn
E schrijtlessenaar mij te ’s Hage zou worden gegeven, en K
dat de bedienden dan wisten, waar zij de andere sleutels
· konden vinden, om de zaken inmiddels gaande te ·
houden.
Woensdag morgen ten 9 uur kwam ik te ’s Hage, r
alwaar ik aan het Station werd opgewacht door Jhr.
E. de uit Gorinchem, die van mijne komst per tele-
i gram door zijn broeder was geïnformeerd. i
Ik overhandigde hem twee brieven van zijn broeder
Henri, een aan hein en een aan hun vader, waarin beiden _
werden verzocht hulp te verleenen, en deswegens met.1nij
vriendschappelijk te overleggen.
Mijn jongste zwager was op verzoek van den I·Ieer i
` E. de Gijselaar inedegekomen, en toen werd mij het sleutel-
tje overhandigd, waarvan Jhr. Henri mij gesproken had. T
VVij reden naar het kantoor, dat ook het woonhuis *’
; was van de beide leden der firma, en begaven ons in het
woonvertrek.
j De Heeren J. binnen geroepen, namen de procuratie opzich,
j onder reserve dat deze zich slechts tot de loopende kantoor-
j zaken zou bepalen, zij openden op het kantoor de brandkasten
‘ en vingen aan met de betalingen, waarop men reeds stond
te wachten. Inmiddels werd met den Heer E. de G. overeen- I
gekomen, dat wij des namiddags om :2 uur met zijn I
i
&
l