HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 533.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

9*
wewwx. xxxxxxx xx‘xx~x~~­­~’v~ ’vvv­‘~¥'­"­‘¥‘W»^­
i
E
I
Het faillissement van het Bankiershuis Overklift & Co.
op den 6 November te ’s Gravenhage uitgesproken,
. heeft aanleiding gegeven tot geruchten, die voor mij nood-
) . ..
lottig zijn geweest.
Ik bekleedde verschillende openbare betrekkingen van
z·c2·zf1·0zmc1z, waarvan ik mij sedert heb teruggetrokken,
omdat mij bleek dat het vertrouwen, de grondslag dier
" vele en uitgebreide relatiën, was geschokt.
Thans zet ik mij neder om de feiten te vermelden,
waarvan de verkeerde voorstelling zoo veel kwaad heeft
ges_ticht, dat mijn eer in gevaar is gebracht en mij de
middelen van bestaan, die ruimschoots konden voorzien
in de behoeften van 1nij en mijn gezin, ontnomen worden.
Op den gezegden datum was ik o. a.:
Notaris te Amsterdam sedert September 1855, waartoe ik
was benoemd vier maanden na het candidaatsexamen
te hebben afgelegd.
'