HomeMijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 471.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 10.75 MB

l
g 12
lm.;n· Klinislmic lioolt do Vêl<H·F(­ll§§ll()lll vmi (lo .lusl,ili<»
(
togoiioviw rlc l)j)§(‘\’(>ll(lCllll(§l(l (lot monigtv o1‘nsl·ig wot·<‘n •
‘ to lm11<ll1;1»von.
5
Sodorf zijn nu zcs wokcn vm·looj>on, on mot uitzon<lo­ l
ring van oon gGl3lllgGllVCl‘l1()0l', door mij op don lOd""d©z@r l
ig lo ’s Hage oiiclorgami voor don .l?i»€(5l1l36l'­COlHHllSS11·]'lS, heb
l ik niets maar van het voomovallciio vernomen.
` l
f
Dit zijn (lo fciton. Indien zo ()1lWiLäl1' zijn, (lo oponbnam ;
j nmking dozor rogolcn zal gclogonlioicl geven zo togen to
‘ Sl)].'Cl((3ll.
lVz1,t or al is l`0ll(l’Ol'tCl(l gowoiïloii -- wait or nl is
g(>lllSlllLl6€l'(l -­­ licl publiek Wcol lml, gGl1OCg. Ik v01Jl;1‘011W "
(lait mon mijn lood niet zal willen vcirgrooton met van j
mij lo vcrgon hol liicir - zoo ’l1 zml mogelijk wzno ­- l
­z allo; to liorlizilcn. -
sl
l l
Qi
1
l
lg ‘ ‘ i

1
a
[ i i
ll ‘
li
Q

·•
·
E; .
w;ïl > A Hi Y Y we