HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 586.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

s
. , 5%; .
// ëyf Jl> i
X give .;<~1ï<ï. ·/i
i av
_,!
Li ·
rl Niet zelden gebeurt het dat iemand, die tot dus-
ver aan geldelijk beheer vreemd bleef, op eens geroe- j
' · pen wordt om een kapitaal op de een of andere wijze V
‘ te beleggen. Dan ontstaat de inderdaad moeijelijk te
I beantwoorden vraag: Hoe zal ik de belegging doen;
j zal ik mijn geld steken in nijverheids-ondernemingen,
« in effecten, in vast goed, zal ik hypotheek nemen;
kortom welke belegging biedt, met eene billijke rente, _
de meeste waarborgen aan? i
Hierop willen. wij trachten een voldoend antwoord i
­ · te geven.
Wij stellen op den voorgrond dat de vraag wordt
, gedaan door iemand, die van geldzaken weinig of geen
verstand heeft. Zij, die dit wel hebben, doen het
j best met hun kapitaal naar omstandigheden te werk
5 te gaan. Om dit te kunnen doen, dient men echter
ll veel kunde en ondervinding te hebben opgedaan. Wij .
schrijven voor onervarenen, die verstandig genoeg zijn 1
" hunne onervarenheid te erkennen. j
i En nu zouden wij reeds dadelijk den zoodanigen
M kunnen aanraden, hun geld op geene andere wijze te
beleggen, dan tegen eerste hypothekair verband, indien ,
wij het niet noodig achtten vooraf de redenen aan te
1