HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 440.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

é
27
i obligatie te laten schrij ven dat hij kapitaal en rente
terug ontvangen heeft. Tevens wordt dan de notariële
` akte gepasseerd, waarbij de schuldeischer autorisatie
i geeft tot doorhaling der hypothekaire inschrijving, wel-
ke akte, zoovvel als de doorhaling, ten koste zijn van
‘ den schuldenaar.
i
ä
nl
»
r i
l
1
s
I
1
1
l