HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 677.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

9 .
aw ` ONROEREND GOED. l
J
·ë Maar onroerend goed dan?
Onroerend. goed koopen, ja; dat is gemakkelijk `
gezegd, maar om het met succes te doen, en vooral l
« om het te besturen, is meestal zeer moeijelijk. En wat
,, dan te koopen, huizen of land? Land-bezit is zeker geen
A kwa.ad bezit, maar in den regel maakt men weinig rente. 1
Bovendien wat al bemoeijing voor iemand, die aan admi­ I
l nistratie van vaste goederen vreemd is. Als men zoo-
'_ danige administratie aanvaardt, doen zich tal van j
q moeijelijkheden op, die men niet had voorzien en die
voor oningewijden het bezit minder wenschelijk maken.
¤i Om een enkel voorbeeld te noemen. Wij hebben iemand
gekend aan wien een fortuintje van f 3000 ten deel viel.
. Van zijn inkomen als ambtenaar kunnende leven, wilde i
hij die som zoo zeker mogelijk en dus in vast goed
beleggen. Hij liet zich bepraten en kocht uit de hand
voor f 2800 een stuk bouwland, verhuurd voor f 130
’s jaars. Dat is ruim 4;, ten honderd, zoo dacht hij,
“ bij het aangaan der koopovereenkomst, zonder er toen
veel aan te denken:
kon dat de hypotheekbanken niet meer geld leenden dan tegen den A T
maatstaf van 60 pCt. op landeräen en 50 op gebouwde eigendommen,
dan voorzeker ware de aankoop van pandbrieven aan te bevelen als 5
3 eene der veiligste en gemakkelijkste geldbeleggingen. Zoolang men die
zekerheid niet heeft en sommige hypotheekbanken voortgaan enorme
_ sommen te verschalïen, volgens onjuiste waardering, zoolang blijven 2
ook de pandbrieven dier banken van zeer onzekere waarde. ·‘
0