HomeHoe zal ik mijn geld beleggen?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 773.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 20.39 MB

8
speculatiezucht is die hun drijft, dat het hun weinig helpt
of zij al hooge rente trekken en die met hun eventueel
kapitaalverlies verrekenen, indien zij een deel van die
rente niet kunnen opleggen; dat het voor de comrnissi­
onnairs in effecten, die zelven dikwerf geen gelegenheid
hebben de geschiedenis van een fonds behoorlijk te
bestuderen, uiterst rnoeijelijk is eenig effect aan te
p bevelen of te ontraden; zij weten dit alles wel, maar
_ _ zij die anders misschien kalm en voorzigtig zijn, zij ,
schijnen in het precair bezit een soort van genoegen te _
vinden, zij willen het wagen; in plaats van met eene 'G
billijke rente genoegen te nemen en hunne behoeften in
te krimpen, de tering naar de nering te zetten, al valt i
W dit ook moeijelijk, volgen zij den weg, dien zoo onein- ik
dig veel anderen opgaan en luisteren zij liever naar den ,.
raad van vrienden, even onervaren als zij, of wel naar i"
de opgeschroefde, leugenachtige, niet zeiden betaalde ,g
raadgevingen in de finantiële bladen, dan naar de inge-
vingen van het gezond verstand. Het effecten-bezit _
wij herhalen het, is immer een gewaagd en (wat alleen
genoeg is om het niet te verlangen) een angstig bezit;
de staat of de onderneming, die heden het volste ver-
trouwen geniet, kan morgen in volslagen miscrediet
geraken. Dan gaan de obligatien niet zelden met reuzen- "
schreden achteruit en eer dat men orn zoo te zeggen
van den schrik bekomen is, kan het geleende kapitaal
reeds geheel of gedeeltelijk zijn weggesmolten.
Den oningevvijde zij dus den aankoop van effecten
ontraden. ’1)
(1) De pandbrieven van hypotheekbanken, die alleen op goederen 8
in Nederland gelegen, kapitaal verschaffen, zouden wij hier gaarne bij
{ uitzondering aanbevelen, indien ook de sehaduwzijde van deze beleg- _
ging niet direct in het oog viel. Viïanneer men de zekerheid hebben
44