HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 17

JPEG (Deze pagina), 713.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

E ï
( ’l5
i plunderpartij van den kleinen burger, die zich lokken
eh laat door allerlei beloften en voorspiegelingen, ten bate
{ van de geldmannen, die zoo goed weten, welke waarde
die beloften en verzekeringen hebben, dat, als eens de
,i catastrophe komt, hoe schijnbaar onverwachts het kaar-
l< tenhuis ook in elkaar moge zakken , zij zich gelukwenschen
á kunnen geen enkel stuk meer in hunne portefeuilles te
+ hebben. De kleine burger moest wijzer zijn. Hij moest
: niiet mededoen! Volkomen waar. Maar nooit heeft het
een geldige verontschuldiging voor den bedrieger mogen
g. heeten, dat hij bedrogenen heeft gevonden. Dit woord is
hard, bitter hard.
l Maar als men getuige is geweest van de rampen die
V de beursspeculatiën, de emissiën van verdachte fondsen
in den laatsten tüd over een aantal gezinnen hebben i
{ gebracht, dan is het niet te hard, niet te bitter. Dan
is het noodzakelijk. Noodzakelijk dat althans iemand en
j ergens, dat een der organen der openbare meening g
althans partij trekt voor de geschondene moraliteit, voor
T het misbruikte vertrouwen tegen den loterijrijkdom en j
jl de exploitatie van de massa der oningewijden door de
weinigen achter de schermen. Veel zal het niet helpen.
ï Ja, waarschijnlijk niemand bekeeren en niets veranderen; ,
maar Jan Jansen behoort te weten, dat er nog menschen
K zijn, die niet met zijn vossen willen rijden, die hem 4 l
* geen hand zullen geven en hun hoed niet af willen
c nemen voor dien bankier. i
4+
l