HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 15

JPEG (Deze pagina), 692.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

L
ri
e
13 i
, diende penningen hebben verloren , dat een arme weduwe
° van onze kennis op haar ouden dag een modewinkeltje
j moet beginnen, en haar eenige dochter als gouvernante
naar de Oost gaat.
De zaak is, dat sommige menschen veel geld hebben
T i verkregen, omdat zij slimmer geweest zijn dan andere
. menschen, die hun woord vertrouwd en geloofd hebben.
· Dat wordt geld oerclienen genoemd, en niemand pro-
1 testeert daartegen en noemt het geld nemen of erger.
De zaak is, dat fatsoenlijke menschen met Jan Japsen
J op zijn buitenplaats dineeren, zich door zijne vossen
laten trekken, dat hij doorgaat voor een iinancieele
é specialiteit en misschien nog wel eens directeur wordt
K van een bank, waarvan eerlijke lieden commissarissen
j _ zullen zgn. _
p Dat is eene ernstige, eene gewichtige, eene pijnlijke
zaak. Dat er kantoren gevonden worden, niet alleen de
gefingeerde iirma van Jan Jansen, maar werkelijk huizen
j met geachte namen, die zich in de jongstejaren hebben
geleend tot het invoeren van spoorwegwaarden, waar-
van zij niets wisten, zonder behoorlük onderzoek, dat
is erg. Indien zg zich hebben laten beetnemen door
slimme Amerikanen, indien zij met kwajongensachtige i
j lichtgeloovigheid zich hebben laten bedriegen , dan is dat I,
zeer erg, zeer lichtvaardig, den soliden Nederlandschen {
¥ handel zeer onwaardig. En indien zij wederom zooals g
sommigem, tegen betaling, door kostbare procedures en (
putdemperij na ’t verdrinken van ’t kalf trachten goed te
maken op kosten der slachtoffers wat hun lichtvaardig·­
gt ..
O