HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 12

JPEG (Deze pagina), 715.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

t
10 g
l
, omdat hü twijfelde aan de solvabiliteit der Florida­Texas,
de hemel neen! ­- en een paar Amsterdamsche huizen
hadden volgens zekere niet besehrevene conventiën aan-
spraak op een aandeel, onder anderen hetkantoor, dat,
rijk aan ondervinding en rteurri dans le sérail, den raad
l had gegeven om den koers van uitgilte te bepalen op
een gebroken cijter: 73 en drie vierde procent, met E
. bijberekening van rente! ­ Veel heeft die bepaling
bijgedragen tot het slagen der leening; in de oogen
van den kleinen speeulant, gens miserctbilis, meest immers
de soliditeit eener onderneming, die zoo tot op een haar
na uitrekende waarvoor zij ’tgeven kon, wel boven
verdenking zijn.
9
ll.
Iedereen was tevreden. Jan Jansen in de eerste plaats. h
Ook mag men vermoeden, dat de generaal en de kerels ·
met koppen in hun vuistje gelachen hebben, indien i
althans hooggeplaatste Amerikaansehe militairen hun
tevredenheid op die burgerlijke wijze lucht geven. Ook
de aandeelhouders waren voorloopig tevreden. De gun-
stigste geruchten omtrent den Florida­Texas-railvvay ·`
verschenen in de Nederlandsche Financier. De betaling •*
van de eerste coupon werd aangekondigd bij advertentie
in twee talen, eerst het oflieiêele bericht in het Engelsch,
behalve door den generaal onderteekend door twee