HomeEen wondeplek in onze maatschappijPagina 10

JPEG (Deze pagina), 754.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 12.26 MB

«
l
J 8
i dat een dergelijke, "kostbare maatregel nog altijd tijdig 6
. genoeg zoude komen, als later onverhoopt mocht blijken ,
M dat de geiieraalsvoorspellingen weigerden zich te reali-
, seeren. Maar daar Jan Jansen een neef heeft, die ergens
` in Calitornië een uitgestrekte farm bezit, stelde hij zijn
gemoed gerust door aan dien neef te schrijven, die {
hem antwoordde, dat Amerika groot is en dat hij,de J
neef, nooit gehoord had van de Florida­Texas­Junetion N
en van general Mac-Intosh, maar dat hij in ’t algemeen
van gevoelen was, dat de Amerikaansche sporen een
groote toekomst hebben.
Jan Jansen zette dus met volkomen gerustheid, -- de
firma vertelde nooit een stellige onwaarheid, -- in zijn
prospectus, dat hij van geheel onpartijdige zijde uit-
stekende intormatiën had gevraagd en ontvangen.
’t Zou moeielijk zijn om uit te maken, wie dat
prospectus, - vele huisvaders hebben het bewaard en
vervloekt - eigenlijk heeft geredigeerd. Jan Jansen
heeft het gesteld en geschreven, maar de auctor ·
i·ntellectuaZ·is, de zedelijk verantwoordelijke redacteur
was de generaal. VVat die zond en vertelde geloofde
Jansen. ’t Is merkwaardig hoe goedgeloovig een anders
angstig en zorgvuldig koopman kan worden, als zijn
geloof voordeelig is voor zijne beurs. En gezegd moet
het worden, de generaal en de >>kerels met koppen"
waren niet karig met opgaven en cijfers. De te ver- °‘
wachten opbrengsten werden in staten en tabellen
gebracht en tot in onderdeelen van centen berekend,
het steenkolenvervoer, het reizigersverkeer met nauw-
O