HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 422.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

[J V " ’ f‘ · V ­ -.,.7 , _ V__ nnrwfr > f
. « M-M mm" "
K ; 4 " ` " *·~ - V _ V _ _ `^ W "' ~ · F ^/"” ***':­v<­-,.,,,
j `, , ‘ - ‘ T^·‘~~­ M. W /··r < ~·--­ F-
A; J , ­ ‘ ‘ · - ., -·­ "r:·~·· -·­ ..,. ‘­··F­-­·«·-<­~-­·W“,
. g` QV; . ’r M ‘ ­· _ , ` _ . ·¢T* ’·»~w·­~<«­. .`.. ___Vv__Y
. ‘ 9 ' V ' ‘ ­ · ~ ­ , ‘T ‘iï~·r·:~.­.r, ,,_VVV _
P .,1_ ­ .‘ ` · . "· rr ·.
, · * « .¤·*·‘¤M.:·,1««< ·»·· wrr
x . ~ Hg wv.
·. . ·· >
;_ _ _ gy «ä;«:;·~«:mg,
, ,_ M ;. afwxaxä.
` ‘ Y , ‘ ·»..ê&«+==·. ,,¤
. . ·‘ V
·
·. » ; _V·x‘.:·§;;;3t)=«,5;..
‘ . ‘ ' ;«¥E%2ë‘~‘+€2»;­¢dF
. 1· ­ ­ %SsàT¢§§ïi,·‘á’-ä$¥ï
. V . ` ·$;§,ï{1ç­';.V:­; "IV_{‘T_;
_. V. . rïëevu ;··;ï:»·;
i / ‘ «;ïz$*á§=x;¥s#=·ä;
k ‘~:»á"1ë€,¥=,e »,·
` " gg?. ( ;,·;
‘ fi wi »·`m3?:äL"!«·=;=‘ï
= · FN
1 . Iïvëx '
=,. . Fä .~䤫;;.;.·«e.».:m
Y ·` ‘ " bï I`
· ‘ wt
' x
.. ­ïïä$‘ïäF¢ë‘@£$‘*
· V - 4;. .· » je: ,;
­ V `t»%g»,.•<g, «
·
» . * " ‘ :-3:.
. · 2`¢i·.;£ :V
~ ­ " *‘£·:£3·?.‘;:‘~*? J
· · . ~ .«~: ë
‘ ï~
‘ * ‘ Le;;?3,sï@§ëï·ë.?ï ·

V; r,
P) .4 V ‘=á1;m§;~ï;;:­..;`.¢
' fr Yg . »;.j_g.;.;V
.
. ‘~S ~ g gr:.
· ·çCï.·.··.`«§· gm?
` ‘ C ·.;§"'fë1~‘,";:‘·2 :1 *3:;
s ­ ê;3;;'I$á>‘$‘ W
i . _ 5.* g E.; ;»3
» `­`.
. _ V üq:7 A ,·;{r»l_‘i·.A,
Y < >· F
r · ,V
? §è¥ï§?f.;‘·f . A!
; 4* Y ,·
» ’ / '_:s;ï;.l~$.·,·§ï ~
l~ j•&Jg‘g.·'»~_.·,__­,_;_L ¤
r . ` ­ i
ä 3 - ‘ ;V
{V V ëfsçïwzïï. wl.
* .;r ‘··‘ ei;.
E ` .ï;;’.;V «­`£
` ­ 1 . _»V.‘; .· *;‘.'
_ gx;. ’ ..··
g X
i . . ·``'` ,:7.;
i ‘· · . ï J.
Q e ` fi-? `,l­ ’ Y
l ¥ . ‘ = J ;·
» ·‘ ' ’·.· #@6 Z'.
> L` Var ·+_ R;.
* ï_V ­ hxsgïïü-­:_V‘ »
is . . ._‘_ S ‘.‘. .
` ~ <Q5';·ï°
i ár ­ .
V ¥§ .. -­‘. Ji ‘`_­‘.
J, ‘
y
x , y‘~>. * VV ‘
5 · ..·_ ­gV..VV.«.
E ;?ï*'ï·`[J·. rif
* ., ` ‘ï9.,"'·
1 <. Eeär;
2 . ra; «W=­ , tie? ;.’ "
jv A
r 1 ïrïvf.
. _­ ~ Vwf.; i i:.
. * 5.;
l
! , ­ ¢:< ax ..
I ë ï€IF?T’.ïFï
. V «¤<; ,»;·;;, ;
¥ < 4 · . =­
§ ‘ ‘ ïl
¢. i < ` V
{ { i ~ '=·; gl; 2 gif i';
. · Jxxè.
1 .1; ·
1 *4
. H “.
« ­~ uw .+­;
,; ' $‘§*;·.ï;?v·` Cl?
» Q *5 fp'; vg.;
g jg _ W;. é
; J ï:·;:e<·`. F­·
._ V . gg: .ë
» 1 [ -9%ïà.4?.;.~@
‘ .
; 2 _
g ‘ · · _§;ïV;T¢;·;.a
; . *«‘­z:;á‘«;.­·
ç . kägáexg
· 1 Ani',
‘ . . &¥'¢,"­ ·‘
4 ,., ,~4,·,•` n
L ‘ ‘ ­ ï4Jr‘*‘3`,'ëï.»
. 2 · ·
L gr?. we
L · ' Bali c'
”`ï'
J z,
‘ [
il. ­ ~
#;..·­
’ "" SQ . .
’ "· ‘ · ­‘/ïäceh
Y N M W" °"` ` """'” ,_.,......,.;... `
’ " » "‘~ . . . _,._ ­ · ··;i«5*€‘­ë»
‘ > = [ ..ë’ET«‘¥r:::­.:~, .... -
' ·· ë ï"1"‘·~v=;~aï­é».~,.;:ï, ; · · « «· .... x . 2
‘ ‘ ^» "‘ · __., . ï"? V,,à;,rT{ {_u · ‘,.« _ , - `·­·