HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 572.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.48 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

l
j 35 r j
kelijk kleinen kring, welken wij vormen, valt zulks allicht
j gemakkelijker . dan elders, maar uwe toegenegenheid is mij §
j daartoe onmisbaar. Wilt mij die schenken zooals ik die
j aan de Polytechnische school zoo ruimschoots mocht onder-
vinden. ‘
ij Zeker zullen er weinigen zijn, die zich meer bepaaldelijk .
de sterrenkunde tot hoofdvak kiezen , maar hoogen prijs zal
li ik er op stellen met u allen als vrienden om te gaan. Mijn
_ eigen studententijd ligt mij toch nog te versch in het ge-
heugen dan dat ik geen belang zou stellen in al wat u be- _
lang inboezemt, vooral waar het geldt de bevordering der
j wetenschap.
ll Daaraan te arbeiden zij het doel dat wij steeds voor oogen
houden, en waar we dit trachten te bereiken, hebben wij h
het bewustzijn mede te werken tot dat wat ons het naast
aan het hart ligt, den bloei van Leidens Hoogeschool.

'
+ .
r
. * j
____ i 5 cc , cc 4 ..c. .... T -·lïél ` -. ' F i i