HomeDe methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd wordenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 460.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 28.35 MB

E DE METHODE WELKE 'PHANS BIJ DE BEOIJFENING EER
. STERRENKUNDE MEEE EEEEEEE WORDEN.
` REDEVOERIIJG,
E E BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT
E J LEIESEHE HOOEEs0HOOL,
DEN 20stcu DECEMBER. 1872.
`”_ F, VAN DE 7SAx~1¤E FAKHUYZEN,
ç
I I LEIDEN, E. J. RR-ILL,
D q 1873,

E ä
ï E
4 E