HomeHet tegenwoordig standpunt der dierkunde, uit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze wetenschap toegelichtPagina 1

JPEG (Deze pagina), 552.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 38.22 MB

E ....
ï’" / ` .ïï`[`ïR §ï.°¥
{I
HET
1 · I
j TEGENNNENEG STANEPENE EEN EAEEEENEE, AA
ï A
n ONTWIEEELINGSGESCHAEEENIS EAN DEZE WETENSCHAP TEEGEEICHT.
A ‘ AA
REDEVOERING `
[ TER AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSANIBT AAN DE ä `
in HOOGESCHOOL TE GRONINGEN, k
max EG xovmrmïu 1872 l`l"I`(¥ESP1l()KlCN N
D". H. J. VAN ANKUM. [
Q .. _A..,AA.A . .E...< . ....._...... . ......»_»..,.A... . A..4.A.A.._....A.....`...M..
1 'l‘E GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS, 1872.
A V h _ A >