HomeFrederik KaiserPagina 12

JPEG (Deze pagina), 740.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 28.36 MB

t l
1*
. io
M ling van ons vaderland uitgeoefend. In 1826, dus op
·18­jarigen leeftijd werd hij tot observator aangesteld
bij hetgeen men toen de Leidsche sterrewacht noemde.
Vele uwer zullen ongetwijfeld met verbazing gezien
V hebben, dat een deur bij de trap tot opschrift OB-
sisnvnronium draagt, hoewel die deur sedert tal van [
jaren slechts leidt naar een paar zolders en vertrekken _
l onder het dak. In vroeger jaren nu was deze deur de
. toegang tot de sterrewacht, bestaande uit een paar
hokjes boven op het Academie-gebouw. Hoog boven ""`i
j de daken van dat gebouw bespeurde het vorschend
oog een houten huisje, dat men voor het verblijf van
den torenwachter zou aangezien hebben, maar waarvan
men vernam, dat het de sterrewaoht was der Hooge- p
school te Leiden, de hoofdzetel der sterrekunde in het
g rijk der Nederlanden. De sterrewacht bestond echter
i niet alleen uit het houten huisje, dat men, het gebouw Y"
H der hoogeschool van de zijde der stad beschouwende · i
daarboven gewaar werd. De wandelaar op een der
I buitensingels ontdekte, dat zich boven een ander deel L '
` van het gebouw der hoogeschool nog een ander huisje
fï verhief, en deze twee houten huisjes, die door een
bruggetje dat over de daken heenliep, aan elkander
2, waren verbonden, vormden de eenige deelen der ster- L ,
rewacht, waar waarnemingen mogelijk waren I). {
De inwendige toestand bij zijne komst wordt door Kai- h _
ser aldus afgeschilderdxn ik vond op de Leidsche sterre-
wacht eene menigte oude instrumenten uiterst verwaar­ d
i . =
{ __` I
1) De inrichting der sterrewacliten, beschreven naar de sterrewacht op den g_
l heuvel Pulkowa en het ontwerp eener sterrewacht voor de Hoogeschool te Leiden `
door F. Kaiser.
l .
+1 , Tj
fjv !