HomeIets over de tegenwoordige afhankelijkheid van de Nederlandsch-Indische rechterlijke ambtenarenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 429.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 26.22 MB

E
l

, 1*
J l
l 6
Y t
e {

J

* l
» Van een mibzer Collez a’s uit Dzdiëovtviv ik ma reeds reraimev
, J J e J _
{ tljd geleden verschil! ende soltrl/`tely/ce vzyededeelivroerz , öetrüeazde
F den toestand der reohterlyke macht in lrzdieg met verzoek die stuk- A
ë _ _ 1
ken óekoorlgj/c omgewer/ct en zoo vzogelyk aangevuld, vóór de te- {
Q handeling der bzdiseke oegrootirzg in dra/c te doen versohynev. +
Arm dat verzoek wordt Maus door mg voldaan. Te óejamnzereu is
ä e
het dat mqzz geraakte Collega de mtqave dezer bladzqyden met heeft ’
//l0y(’// l6(”Z(4?7(’)l . {
FZ
Mr.
AMSTERDAM, ()ct0bc1· 1880.
Q ‘ ‘
E
Sv · E
ë a
F
#

El Q
.n
· (
` i
tele ‘(ï