HomeHet voor en tegen van de uitbreiding des Evangelie's onder de Javanen en andere Oost-Indische volkenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 678.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 16.82 MB

bij ’ jj
l
l
ä
" l
vaarlijk individu uit de kolonie te verwijderen, omdat een
iegelyk weet hoe naauw eu AAN mn UITZETTlNG in 1848 j
ontsnapt zgt, terwgl men hier nimmer die magt hoort mis-
billykcn , noch voor het misbruik daarvan vrees aan den dag E
i legt. Thans gaat gg voort met de grofste ONWAARIIEDEN in
uw tydsehrift te publiceren, en, hoewel het ongelukkig eene
waarheid is dat schandalen gretig gelezen worden, en gg i
met eene magtige CALo1v1N1n misschien meer lezers uitlokt dan ‘
zonder dien, geloof ik toch dat de MONSTERACHTIGE LOGEN·
TAAL, welke gy nu aan uwe lezers opdischt, een kost zal j
zgn, voor de Indische magen te zwaar om te verduwen.
«Naarmate gg in uw tgdschrift meer den vrgen loop laat _
aan uwe HARTSTOGTEN, zal ook het getal uwer abonnés af-
nemen, en ook het Nederlandsche publiek uw geschrii/`cindelgk
moede worden en leeren inzien, dat op menschen van UWEN J
STEMPEL volkomen toepasselyk is, hetgeen L. nu LA Home j
van hen zegt.: Q
« « Vous êtes des charlaians et vous oblenez créance comme j
« «les gens de votre profession en mentant avec impudence.
««Vous prenez un masque de générosité, de patriotisme, i
« «de loyauté, ct vous tendez les bras à la foule, qui vient F
« ta vous enthousiaste, ne se doutant pas que vous êtes des
« «hommes SANS comm, SANS CONVICTION et SANS F01."" (1) j
ls het niet te bejammeren dat de heer VAN HoëvnLL zich j
aan zulke harde uitdrukkingen prijs geeft; en dat hij in li
stede van zich bij donnees te houden, die waarheid be- '
. vatten, zijne vlugge pen hezoedelt, met onwaarheden in
(1) Zie het antwoord van den heer VAN Hoëvxzm., voorkomende
in de N. R. C. van den 8 dezer, ne. 248, hetwelk zeer bezadigd
geschreven is, doch de in het bedoeld artikel «Vermoorde onnoosel­
heyt» doorstralende onwaarheden niet wegcijfert: de tijd zal verder
leeren.
ä