HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 17

JPEG (Deze pagina), 794.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

T. ­­ 15 ·­
i beroepen ter vergoelijking van de hier ingevoerde hefling
van het inkomen verkregen door uitoefening binnen N.-I.
van landbouw, fabrieks-, ambachts­ of handelsnüverheid, enz.
tl De bewuste Britsch­Indische license­tax is, op slechts
ééne uitzondering na, de meest volmaakte tegenvoeter van
de hier ter kwader ure ingevoerde regeling. Zn berust op
? het beginsel van klassenverdeeling, dat ware het van den
’ beginne af ook hier gehuldigd, zonder eenigen twijfel voor
beide partgen, en voor de Regeering en voor de belasting-
if schuldigen, veel moeilijkheden en onaangenaamheden zou
hebben voorkomen, en niet zonder reden werd dan ook op
dit beginsel, nthe adoption of a graduate scale of asses-
ume11t”, met nadruk de aandacht gevestigd van den Wetge-
venden Raad te Calcutta, toen ter zitting van den 27en
t December 1877 het ter zake dienende ontwerp van wet
E in behandeling kwam. "Thus", heette het bn die gelegen-
heid bü monde van Sir J. Srancnnï, ntraders in the first
I nclass of the schedule will, as the Council will see, be
"divided into grades, the highest grade paying 200 rupees
lt na year, and the lowest grade one rupee. The sums levied
nwill, in all cases, be so moderate that, even when mistak-
nes are made in the assessment, no great hardship can
T II occur. The collector will usually have little diiïiculty, in
A "practice, in making a classification of the traders in each
nclass. There must, of course, bea good deal of inequal-
uity in all taxes of this kind, and they are always open
"to the objection that they press relatively less heavily on
j nthe richer than on the poorer classes. This is one of
nthe penalties to which we have to submit as the price of
nour desire to avoid all inquisitorial proceedings, and of
j uthe determination to have no Income Tax. I need not
ndescribe the details of the fees proposed for each class.
2 ««The Council will {ind them in the schedule of the Bill.
"The highest amount which under any circumstances any
nindividual or company can ever be called upon to pay
nannually will be 200 rupees. The lowest fee of all is one
[ "rupee. These will be the maximum and minimum rates
l