HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 532.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

VI
vertoonen stak, tot herinnering aan welke ik beleefdelük naar het ajïche
verwgs.
De ernst van het onderwerp verzet er zich tegen; anders had ik aan
dien naam het volgende ,,o_f" toegevoegd:
j een nieuw systeem van schaatsen voor ruw ijs, in het openbaar
g beproefd door deu maker.
Q Gü die deze vertooning mogt willen büwonen; die weet dat men, met
gewone schaatsen op glad gs rgdende, toch vallen kan ; dat men, zoo
i de val niet het leven of een ligchaamsdeet kost, zich getroost opheqvt *
...... als maar niemand ons heeft zien vallen; maar ­­ dat men
i den opperste van den Tartarns in/crggt als men nitgelagchen wordt, ­­­·
[ Zalt gg , dit alles wetende, het mg ten kwade daiden, dat ik mij,
I by een proefrid onder veel onganstiger omstandigheden, onkenbaar maak,
i en mij op die wgze den troost reserveer dat -·­ zoo ik van de been mogt
P raken en daardoor nwe laohzennwen in beweging brengen -­­ ten
A minste niet weet wien gg nitgelagchen hebt?
Zooveel tot regtvaardiging van mijn masker.
Ik verwgder mg thans om mij de schaatsen te doen onderbinden; bg
ingne wederkomst noodig ik a minzaam int om toe te zien. 1'Js wordt
overal gevonden waar ’t hard genoeg vriest, en dat doet het tegenwoordig
sterk onder onzen comptabiliteits-keerkring.· alles zit vast.
BATAVIA, Jnlü 1869.