HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 71

JPEG (Deze pagina), 396.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

57

NIEUW ONTWERP. ‘ WET VAN 23 APR.111 1á·$6«1·.

Art. 32. Art. 42.
Il 33. II 26, 211. 1.
ll 34:, a1.1. Il 43.
ll Il ll ,, 47, § b.
II 35, II ].. I, 67.
__ II 68.
N 11 II II
ll 1: II 3. II GE), 1.
II 36, ll 1 C11 Q. II 71, 3.1. 1 611 2
ll II II 3. ll § 2.
1. 37. nteztm. ll ­­-
II ll ­··
H Il ·­~
Il 410. II ­­·
II 441.. II ‘*‘
II 442. ict. II -
H II -­
H 311. 1· ,, 9•
II Il Il 2. ,, 13.
II 455• ,,
II Il § 1 CH 2. II 3, 1, 2, 3.
II Il Il 2. Il Q.
11 II Il 3, 3,. 1°. II 11, 21.1. 1.
,, ,, ,, II , b. II J 2. ll 2,
II 17, II
ll 23.
,I II 41.
I, 47. n1'am1=. ll ­­­
I, 48. II 2, a.l. 1.
I, 4:9, a. II Il Il ll
II 419, § b, H11· 1. Il 3, II 45.
I, I, ,I ,, ,, 2 611 3• II 5, Il 11,
,, 50. 11 3, II 1 au 3
I, 51. nieuw. II -­
,, 52­ ll lO•
’ I, ,, I § 2. I, 12, al. 2.
' 17, ll 2.
,, 23. '
I, ,I I, laatste lid. II 20. al. 3.
I, I, 11, § 1, al. 1. II 11, 11 1.
I, II ,I ,I I, 21 611 (1, al 3. ll ll Il 2.
I, I, ,, I, I, (1. I,
U Il 10, § b.
,, 51. 1 36.
I, 55. nieuw. ll -